Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

WYRAŹ ZDANIE

To strona, na której znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje społeczne.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje, a potem sam wyraź zdanie. Licznik przy konsultacjach pokaże, ile pozostało czasu do końca konsultacji. Możesz także skorzystać z Mapy Konsultacji. Aby wyrazić swoje zdanie, zaloguj się lub dołącz do serwisu.
nazwaorganizatoraktywność
Priorytet 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - konsultacje Regulaminu konkursu
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach Regulaminu konkursu dotyczącego Priorytet 1a programu PROO „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - Edycja 2018”. Konkurs zakłada, że: Dotacje udzielane będą na wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Dotacja udzielana będzie na okres od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy) i przekazywana w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań. Dotacja udzielana będzie w wysokości od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Wnioski składane będą za pośrednictwem Generatora Wniosków, w trybie dwuetapowym (wnioski wstępne i pełne). Dotacja będzie rozliczana przez rezultaty. Rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%. Szczegóły znajdą Państwo w projekcie Regulaminu.
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego2018-09-17
2018-10-01
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie inicjatywy lokalnej
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie inicjatywy lokalnej.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego2018-09-13
2018-09-26
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski2018-09-11
2018-09-30
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
źródło dokumentu
komentarzy: 3
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
źródło dokumentu
komentarzy: 2
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
źródło dokumentu
komentarzy: 1
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów2018-09-03
2018-09-24
Program Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy2018-09-03
2018-09-28
Dobre konsultacje, dobry plan.
Gmina Pyrzyce przystępuje do konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Stargardzkiej, Wojska Polskiego, Ogrodowej i Jana Pawła II w Pyrzycach
komentarzy: 0
Gmina Pyrzyce2018-08-21
2018-09-28
Archiwum konsultacji »
© 2018 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych