Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1213345161748294106111412113>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
Pkt. 2 ust. 1. lit. c.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga ma charakter ogólny.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga ma charakter ogólny.
Komentarz:
Nadal jest nieznana treść rozporządzenia, które jest aktem nadrzędnym wobec regulaminu. Te dokumenty są blisko ze sobą związane i trudno je oceniać w oderwaniu od siebie. Takie konsultacje są fragmentaryczne. Tworzą przestrzeń dla błędów i niekonsekwencji. Ponadto udział w takich konsultacjach z perspektywy organizacji pozarządowych jest trudny.
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych