Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<345161748294106111412113141151>
przejdź do strony:  
Komentarze (6)
użytkownikkomentarz
Artur Fundacja Pokolenia
Jednostka redakcyjna:
Punkt 7 (i adekwatnie do niego inne miejsca w dokumencie)
Pierwotne brzmienie zapisu:
b. nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców,
których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 14 dni.
Proponowane brzmienie zapisu:
b. nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców,
których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 30 dni.
Komentarz:
Nabór wniosków pełnych winien być dłuższy, Rekomendowane: 30 dni (minimum 21).
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
7.1.b
Pierwotne brzmienie zapisu:
nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców, których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 14 dni.
Proponowane brzmienie zapisu:
nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców, których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 30 dni.
Komentarz:
14 dni to bardzo krótki czas na przygotowanie i złożenie wniosku pełnego. Oznacza to, że wniosek pełny trzeba przygotować wcześniej, przez ogłoszeniem wyników oceny wniosków wstępnych. Jest to nieco sprzeczne z koncepcją dwuetapowej procedury składania wniosków, gdzie najpierw, we wniosku wstępnym, przedstawia się koncepcję, a szczegóły dopracowuje po zakwalifikowaniu do złożenia wniosku pełnego. Dzięki temu oszczędza się czas ludzi pracujących w organizacjach pozarządowych.
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
7.1.b
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Komentarz:
We wniosku pełnym (na przygotowanie którego jest tylko 14 dni) organizacje muszą przestawić rezultaty, sposób ich mierzenia, trwałość rezultatów etc. Ich określenie jest bardzo trudne. Organizacje mają prawo nie wiedzieć, jak tę część wniosku przygotować i przedstawić.

Jeśli brzmienie tego punktu miałoby zostać bez zmian, potrzebne będą podręczniki i szkolenia. Powinny też zostać opracowane przykłady, jak przedstawiać i mierzyć rezultaty (biorąc pod uwagę zróżnicowane rodzaje organizacji i ich misje).
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
8.3
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Komentarz:
Przy założeniu, że organizacja ma zaplanować 2 lub 3-letnie działania, niezbędna wydaje się możliwość modyfikacji wniosków i rezultatów. W regulaminie brakuje informacji o procedurze modyfikacji wniosków i rezultatów.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8.3
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania działań realizowanych
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Proponowane brzmienie zapisu:
Do przeformułowania
Komentarz:
Termin kwalifikowalności środków od 1 stycznia 2019 oznacza, iż w 2018 nie zostaną zrealizowane żadne działania merytoryczne w ramach Programu, pomimo dostępności środków w budżecie na rok 2018.
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
Jednostka redakcyjna:
8.3.1
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu przewiduje się możliwość finansowania działań realizowanych
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Proponowane brzmienie zapisu:
Zadania realizowane w ramach Konkursu muszą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.
Komentarz:
Zakres terminu realizacji zadań jest obligatoryjny (może powodować błąd formalny), - stąd właściwszy wydaje się zapis "muszą" niż "przewiduje się możliwość".
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych