Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 4 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego think tanków obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<456171849210112121311441516>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8.6 Wydatki kwalifikowalne
Pierwotne brzmienie zapisu:
pkt. 1 i 2 - brak spójności
Proponowane brzmienie zapisu:
1. Regulamin nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowanych. a jednocześnie: 2.  . Wydatki w ramach wykonywania zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:... Pkt 2 określa i zamyka katalog kosztów kwalifikowalnych.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 300 tys. zł
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 300 tys. zł
Proponowane brzmienie zapisu:
Należy dostosować kwotę dotacji do wysokości środków na Priorytet. Zgodnie z Programem będzie to 2,6 mln, więc dofinansowanych zostanie ok. 13-15 wniosków. To bardzo mało. Co więcej, zgodnie z Programem wsparciem ma być objęte 200 TT do 2030. 12 lat x 15 TT rocznie = ok. 180. 180=/=200 Rekomendowane obniżenie max kwoty dotacji do ok 210 tys. (kategoria matematyka). Co więcej, w 2018 roku zainteresowanie konkursem może być niskie co jeszcze w większym stopniu może spowodować nieosiągnięcie wskaźników z programu.
Komentarze ogólne (6) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych