Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 4 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego think tanków obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<6171849210112121311441516174184>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
9.3 Załączniki dołączone do wniosku
Pierwotne brzmienie zapisu:
9.3 Załączniki dołączone do wniosku
Załączniki nie są wymagane
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis niespójny z zapisem na stronie 8: 8. Porozumienie (umowa), o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik do wniosku.
Komentarze ogólne (6) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych