Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 4 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego think tanków obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<2345617184921011212131144>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8. Porozumienie (umowa), o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik do wniosku
Pierwotne brzmienie zapisu:
8. Porozumienie (umowa), o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik do wniosku
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis niespójny z zapisem: 9.3 Załączniki dołączone do wniosku Załączniki nie są wymagane
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Lider grupy partnerskiej (Beneficjent) ponosi całkowitą odpowiedzialność za osiągnięcie
zakładanych rezultatów zadania i rozliczenie dotacji.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Usunięcie zapisów - przeformułowanie ich na zapis wprowadzający odpowiedzialność solidarną partnerów.
Proponowane brzmienie zapisu:
Proponowany zapis nie jest zgodny z koncepcją zaufania społecznego. Brak uzasadnienia dla ponoszenia odpowiedzialności przez lidera za całość zadania w przypadku gdy partnerzy otrzymują środki z dotacji. Zasada SOLIDARNEJ odpowiedzialności powinna zostać zachowana. Przy pozostawieniu zapisu w obecnym brzmieniu, faktycznie będzie on zniechęcał organizacje do składania wniosków partnerskich (brania odpowiedzialności za innych) co w efekcie wpłynie negatywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego - obniżenie poziomu kapitału społecznego poprzez osłabienie potencjału organizacji w Polsce do współpracy, do kooperacji.
Komentarze ogólne (6) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych