Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<8921021131213214115316317182193201>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
3a
Pierwotne brzmienie zapisu:
Brak zasadności - taki zapis albo będzie martwy, albo uniemożliwi podpisanie umów ze wszystkimi oferentami FIO i PROO.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nabór jest ciągły, więc w trakcie roku większość projektów nie zostanie rozliczonych gdyż kończą się w większości z końcem roku.
Ewentualnie wykluczy to możliwość uzyskania grantu w 1 kwartale roku, kiedy większość sprawozdań nie jest rozliczonych, a trwa ocena sprawozdań po stronie IZ.
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
12. Podpisanie umowy i przekazanie dotacji
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w Umowie
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy podany w Umowie

Uwaga redakcyjna
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
12. Podpisanie umowy i przekazanie dotacji
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. Umowa może nie zostać zawarta jeżeli:
Proponowane brzmienie zapisu:
3. Umowa nie może zostać zawarta jeżeli:

Uzasadnienie:
Wskazane przesłanki do niezawierania umowy powinny mieć charakter wykluczający, a nie fakultatywny/uznaniowy. W kontekście innych przepisów nie jest możliwe udzielenie dotacji gdy wnioskodawca "wpisuje się" w jedną ze wskazanych przesłanek.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych