Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<921021131213214115316317182193201211>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Nie jest dopuszczalne podejmowanie przez Beneficjenta działań zmierzających do
uzyskiwania jakichkolwiek przychodów w związku z wykorzystaniem środków
pochodzących z dotacji.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie jest dopuszczalne podejmowanie przez Beneficjenta działań zmierzających do
uzyskiwania jakichkolwiek przychodów w związku z wykorzystaniem środków
pochodzących z dotacji.
Proponowane brzmienie zapisu:
Co w przypadku zakupu/naprawy np. sprzętu wykorzystywanego też m.in. do prowadzenia działalności odpłatnej? (np. naprawa kasy fiskalnej czy komputera dla księgowej?).
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Beneficjent może wykorzystać środki z dotacji w terminie realizacji zadania określonym
w umowie, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie
Pierwotne brzmienie zapisu:
Beneficjent może wykorzystać środki z dotacji w terminie realizacji zadania określonym
w umowie, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis sugeruje, iż termin kwalifikowalności może być wcześniejszy niż przekazania środków - co stoi w sprzeczności z kryterium oceny, że organizacja nie jest w stanie pokryć wydatku z innych środków. Jeżeli organizacja jest w stanie pokryć koszt przed otrzymaniem dotacji tzn., że jest w stanie ten koszt pokryć.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych