Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1021131213214115316317182193201211222>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
5. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania
merytoryczno-finansowego, które zawiera w szczególności porównanie zaplanowanych
oraz osiągniętych w wyniku realizacji działań rezultatów.
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania
merytoryczno-finansowego, które zawiera w szczególności porównanie zaplanowanych
oraz osiągniętych w wyniku realizacji działań rezultatów.
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania
merytoryczno-finansowego, które zawiera w szczególności porównanie zaplanowanych.

We wniosku brak miejsca na opis rezultatów. Z jakich rezultatów więc trzeba będzie złożyć sprawozdanie?
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Beneficjent przedkłada do NIW sprawozdanie z realizacji działań w ciągu 21 dni od
zakończenia realizacji zadania, w szczególności szczegółową informację dotyczącą
realizacji działań.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Beneficjent przedkłada do NIW sprawozdanie z realizacji działań w ciągu 21 dni od
zakończenia realizacji zadania, w szczególności szczegółową informację dotyczącą
realizacji działań.
Proponowane brzmienie zapisu:
Beneficjent przedkłada do NIW sprawozdanie z realizacji działań w ciągu 30 dni od
zakończenia realizacji zadania, w szczególności szczegółową informację dotyczącą
realizacji działań.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6. Dotacja udzielana w ramach Priorytetu 5 będzie rozliczana przez zrealizowany plan
działań, za pomocą metody kwoty ryczałtowej, stanowiącej uproszczoną metodę
rozliczania wydatków.
Pierwotne brzmienie zapisu:
6. Dotacja udzielana w ramach Priorytetu 5 będzie rozliczana przez zrealizowany plan
działań, za pomocą metody kwoty ryczałtowej, stanowiącej uproszczoną metodę
rozliczania wydatków.
7. Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania zostały zrealizowane.
Proponowane brzmienie zapisu:
Ryczałtowe rozliczenie dotacji nie jest możliwe i zgodne z 2 co wynika z ustawy o finansach publicznych. Niewykorzystana kwota dotacji zawsze podlega zwrotowi.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych