Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<113121321411531631718219320121122223>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
14.4 Dokumentacja księgowa i zasady jej przechowywania
oraz
14.5 Uchybienia
Pierwotne brzmienie zapisu:
Oba ww. rozdziały (14.4 i 14.5)
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie jest jasne dlaczego, skoro rozliczenie dotacji ma charakter rozliczenia ryczałtowego, rozdziały wskazują "wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem" jako błąd i jednocześnie wyraźnie wskazują, że niezbędne jest rozliczenie finansowo-merytoryczne.
Rozdziały powinny być przeformułowane, aby wyraźnie wskazać, że zwrot środków następuje w sytuacji wydatkowania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, a wydatkowanie środków, których Beneficjent nie poniósł w trakcie realizacji zadania (mimo jego poprawnego przeprowadzenia i celowego wydatkowania) mogą być wydatkowane na inne cele związane z działalnością statutową Beneficjenta jest poprawne.

W tym, ale też w innych konkursach planowane jest rozliczanie przez rezultaty wraz z rozliczeniem finansowym według "klasycznego" modelu "po fakturach". Proponuję, aby elementy te nie były ze sobą powiązane. Rozliczenie metodą rezultatową jest lepsze i skuteczniejsze niż rozliczenie finansowe.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych