Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

REKOMENDACJE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB MŁODYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Zestaw propozycji dot. różnych aspektów udzielania wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, tzw. młodzieży NEET. Do konsultowania tych propozycji zapraszamy ludzi młodych, ich rodziny i bliskich oraz osoby i instytucje pracujące z młodymi ludźmi. Rekomendacje zostały wypracowane przez liczny zespół reprezentantów publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Stabilo, Fundacji Aktywizacja, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie. Zachęcamy także do zapoznania się z raportem z badań grupy NEET przeprowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim (zamieszczamy go poniżej).
Organizator konsultacji: Fundacja Stabilo
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123145678910111213>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Joanna Joa
Numer strony (lub numer rekomendacji), którą konsultujesz:
Rekomendacja nr 3.2 Wdrożenie skutecznych form wsparcia grupy NEET poprzez rozszerzenie typów projektowych wskazanych w I Osi POWER
Propozycja (z krótkim lub dłuższym uzasadnieniem):
Proponuję przesunięcie ww rekomendacji do obszaru 5 Rekomendacje "systemowe", gdyż jest ona bardzo zbieżna z Rekomendacją 2.1 i jednocześnie w przypadku wdrożenia, wymaga systemowych zmian (w ustawach, czy rozporządzeniach).
Jednocześnie uzupełniłabym ww Rekomendację o rozszerzenie form wsparcia/typów projektowych o formy niewskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a skuteczne przy aktywizacji osób bezrobotnych. Jako przykład mogę podać zastosowanie Grupowego Planu Działania i Animacji Lokalnej w ramach działania Mobilnych Centrów Aktywizacji Zawodowej (Poddziałanie 6.1.1 POKL), zakładające aktywizację poprzez włączenie osób bezrobotnych w życie społeczności lokalnej. Aktualnie pup-y praktycznie nie mogą realizować wsparcia niewskazanego w ustawie.
Komentarze ogólne (1) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych