Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

JAK POMAGAĆ OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - KONSULTACJE MODELU WSPARCIA

Zapraszamy do konsultacji modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowanego przez cztery organizacje pozarządowe - Fundację Arkadia, Fundację Daj Szansę, Stowarzyszenie Subicere i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych - we współpracy z prawie 30-osobowym zespołem, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji działających środowiskowo oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Model to próba usystematyzowania wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin - staramy się w nim wskazać jak usamodzielniać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak prowadzić wsparcie środowiskowe na rzecz tych osób, jak efektywnie edukować ich rodziny i jak połączyć doświadczenia publicznych i niepublicznych podmiotów wspierających. Wypracowana w konsultacjach ostateczna wersja modelu będzie pilotażowo realizowana w wybranych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego.
Organizator konsultacji: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123425361781910112121131>
przejdź do strony:  
Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych