Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE ZMIANY PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU GRANTÓW I OPERACJI

W dniu 24.07.2017 roku LGD pragnie rozpocząć konsultacje dotyczące zmiany procedur i kryteriów wyboru dla procedury konkursowej wyboru projektów. Swoje uwagi można zgłaszać do dnia 23.08.2017 roku (30 dni) na zamieszczonym formularzu karty konsultacji. Karty można przekazać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą (decyduje data wpływu do Biura LGD): Adres e-mail: lgd.wloclawek@wp.pl Adres Biura LGD: ul. Piekarska 6, 87-800 Włocławek       Konsultacje prowadzone będą zgodnie z "Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji i grantów". Zgłoszone przez Państwa uwagi zostaną omówiona na Walnym Zebraniu Członków, na którym to spotkaniu uzgodnione procedury i kryteria zostaną przyjęte.   Przedstawiamy Państwu do konsultacji następujące procedury i kryteria: Kryteria wyboru operacji i grantów Procedura wyboru operacji w ramach LSR   Zachęcamy do konsultacji !!!   Zarząd i Biuro LGD
Organizator konsultacji: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
123145367819110>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Dodaj komentarz /propozycję / opinię:
Do kryterium "Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na dany konkurs (dopuszcza się złożenie wniosku samodzielnie oraz wniosku partnerskiego)":
proponuję rozszerzenie kryterium do występowania jednego wnioskodawcy w dwóch wnioskach łącznie, tj. niezależnie od tego czy wnioski składane są samodzielnie czy w partnerstwie. Obecne brzmienie kryterium wskazuje, że wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku samodzielnie i w partnerstwie, co przy pewnych typach działań ogranicza niepotrzebnie wnioskodawców.
Komentarze ogólne (1) pokaż
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych