Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

DOBRE KONSULTACJE, DOBRY PLAN GMINY KSIĄŻKI - ETAP II

Gmina Książki rozpoczyna II etap konsultacji społecznych pn. „Dobre konsultacje, dobry plan”. Środki na przeprowadzenie konsultacji uzyskane zostały w ramach grantu z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przedmiotem konsultacji będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - dla zachodniej części gminy Książki w miejscowościach Szczuplinki i Łopatki- Obszar A, - dla północno- wschodniej części gminy Książki w miejscowości Blizno-Obszar B, - dla centralnej części gminy Książki w miejscowości Książki-Obszar C. W ramach konsultacji odbędą się 2 spotkania konsultacyjne w miejscowościach Blizno, oraz Książki. Projekt dokumentu dostępny będzie w punkcie konsultacyjnym Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej. Dodatkowo w miejscowościach Blizienko, Łopatki, Książki odbędą się dyżury punktu konsultacyjnego. Prosimy o Państwa opinie oraz zapraszamy do zgłaszania potrzeb i oczekiwań, które przyczynią się do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Książki.
Organizator konsultacji: Gmina Książki
Do końca konsultacji pozostało:

Komentarze (0)
użytkownikkomentarz
Brak komentarzy do tej strony
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (1)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych