Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH REALIZACJI UCHWAŁY RADY MIASTA MALBORKA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU CENTRUM MIASTA MALBORKA

Rozszerzone konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka w ramach projektu pt.: „Planowanie z mieszkańcami”  realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
Organizator konsultacji: Urząd Miasta Malborka
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1283>
Komentarze (8)
użytkownikkomentarz
Zbigniew Z malborka
Jednostka bilansowa:
Cały obszar mpzp
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
Załącznik graficzny
Uzasadnienie:
Bardzo dobrze rozwiązana komunikacja zabezpieczająca dojazd od strony terenów kolejowych. Inwestor powinien włączyć się w to aby doprowadzić do realizacji ulicy wzdłuż torów kolejowych. Dzieki takiemu rozwiązaniu nowo powstające osiedle nie zakorkuje ulicy kosciuszki
Uwagi:
Utrzymać takie rozwiązanie
Anna P
Jednostka bilansowa:
Wszystkie, w szczególności 4.MW,U
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
Załącznik graficzny
Uzasadnienie:
Nie wrysowano ciągów komunikacyjnych na terenie o funkcji 4.MW.U. To inwestor może dowolnie projektować ciągi komunikacyjne? Czy miasto partycypuje w kosztach budowy drogi? Jeśli tak to chyba powinno mieć wpływ na to jaki ta droga będzie miała przebieg
Uwagi:
Wrysowanie ciągów komunikacyjnych
Ja Kub
Jednostka bilansowa:
5.U
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
Karta terenu nr 5
Strona 12, Pkt 5 podpunkt c
Uzasadnienie:
Teren położony w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej układ urbanistyczny północnego śródmieścia miasta Malborka w otoczeniu obszaru starego miasta -ujęty w gminnej ewidencji zabytków -tutaj chyba wdała się mała pomylka
Uwagi:
Rozumiem ze podpunkt został zaczerpnięty z innego mpzp, niemożliwym jest aby na Kościuszki obejmowała strefa ochrony konserwatorskiej starego miasta w Malborku. Rozumiem ze jest to strefa ekspozycji na zamek ale co do tego ma układ urbanistyczny starego miasta (jeśli w ogóle można to tak nazwać )
Kuzik
Jednostka bilansowa:
8.U-karta terenu nr 7
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
14/pkt3a
Uzasadnienie:
Dopuszczenie sytuowania poza wyznaczonymi liniami zabudowy na załączniku graficznym tymczasowych obiektów usługowych o maksymalnej wysokości obiektów 4m
Uwagi:
Niebardzo jest to zrozumiałe, czy na tym terenie może być dozwolone mini targowisko?! Czy jest to płac z zielenią urządzana  ?
Dariusz Dariusz12
Jednostka bilansowa:
4.MW,U
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
9/par.3/lit.h-i
Uzasadnienie:
Liczba miejsc postojowych
Uwagi:
Martwi mnie ze przyszły inwestor działki po pemalu musi zapewnić tylko tyle miejsc parkingowych, potem będą zawalone wszystkie ulice włącznie z deptakiem na Kosciuchy!!!!
Magda Magda
Jednostka bilansowa:
4.MWU
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
8/karta terenu nr 4/pkt. 5/a
Uzasadnienie:
dopuszcza się usunięcie  ,likwidacje obiektów i zagospodarowania dysharmonizujacego - niebardzo rozumiem zapis
Uwagi:
Podobno Pemal ma zamiar opuścicć miasto, naturlanym jest ze miasto pozbędzie sie obiektów typu hal po inwestorze celem uprzatniecia terenu i zbycia nieruchomosci NIE POTRZEBNY ZAPIS
Magda Magda
Jednostka bilansowa:
1.MW,U
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
4/karta terenu nr 1/pkt.3/e
Uzasadnienie:
dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działki lub 1,5m od granicy - przecież ten budynek juz stoi,
Uwagi:
pownno sie dodac zapis o mozliwosci rozbudowy bezposrednio do granicy działki lub 1,5m od niej
Konrad Konrad
Jednostka bilansowa:
KONCEPCJA PROJEKTU MPZP
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka
Strona/paragraf/ustęp/punkt/litera:
3. Karta terenu nr 3:
pkt 3
ppkt e - obsługa komunikacyjna
Uzasadnienie:
W w/w punkcie jest wzmianka, że nie dopuszcza się dojazdów z ul. Mazurów. Jednak z uwagi na bliskość tej ulicy, stanowi ona niejako naturalną drogę komunikacyjna, dogodniejsza niż dojazd od ulicy Parkowej.
Uwagi:
Czy istnieje możliwość zapisu jakiejś formy architektonicznej lub innej bariery, uniemożliwiającej korzystanie z tej, jak nadmieniłem, naturalnej drogi komunikacyjnej (ul. Mazurów)?
Komentarze ogólne (0)
Załączniki (2)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych