Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

W trakcie spotkania 26 czerwca 2014 roku grupa blisko 30 osób aktywnie zaangażowanych w III sektorze wypracowała propozycje do "Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok". Intencją uczestników było rozpoczęcie dyskusji nad programem i przekazanie wypracowanego materiału do konsultacji w środowisku pozarządowym województwa.
Organizator konsultacji: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1236456716>
Komentarze (6)
użytkownikkomentarz
Janusz Wiśniewski
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
1
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
Popieram propozycję konkursy dedykowanego bezpośrednio do otoczenia osób niepełnosprawnych. Takie działania są uzasadnione m.in. zwiększeniem efektów oddziaływania na osoby niepełnosprawne, a np. w przypadku wspierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych stanowić będą szansę na bardziej kompleksowe wsparcie dla rodziny, w której osoba z niepełnosprawnością się wychowuje. Traktujmy rodzinę jako całość - konkurs dla otoczenia wypełni tę lukę.
Janusz Wiśniewski
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
3 - poszerzenie konkursów
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
Potrzebny jest dodatkowy konkurs z zakresu problematyki rodzin. Zgodnie z paragrafem 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego ust. 31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
toruński NGO
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
3
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
Wydaje się, że organizacjom w ogóle potrzeba możliwości wsparcia kadry merytorycznej. Tematyka wsparcia rodzin nie jest w tym względzie wyjątkiem. Oddzielny konkurs na wsparcie kadr pracujących z rodziną nie wydaje się uzasadniony. Lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość wydzielenia ryczałtu (dla chętnych) w ofertach na wsparcie instytucjonalne (to po stronie organizacji byłaby decyzja, co jest potrzebne).

Wsparcie rodzin (jako takich, nie tylko patologicznych) wymaga oddzielnego konkursu (w nawiązaniu od ostatnio przyjętego programu rodzina jest najważniejsza).
toruński NGO
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
1 i 2 i 3 i dalsze
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
W kontekście uwagi Plaster - proponuję, żeby nie tylko wskazywać, ile potrzeba pieniędzy, ale także skąd mogą pochodzić.
Moja propozycja:
- ograniczenie pieniędzy na sport kwalifikowany
- ograniczenie konkursów dot. sportu
- połączenie konkursów na profilaktykę (uzależnień)
- usunięcie konkursu dot. prowadzenia punktu konsultacyjnego o funduszach pożyczkowych
Wiejskie_NGO
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
pkt. 2
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
Świetny pomysł! Mam jednak nadzieję, że konkurs nie zostanie sprowadzony do wsparcia oddolnych inicjatyw edukacyjnych dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie. Ponieważ dotychczas było tak, że realizując zadanie o tematyce edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z pieniędzy marszałkowych musieliśmy "segregować" uczestników. W zajęciach świetlicowych mogły brać udział tylko i wyłącznie dzieci pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, patologicznych.
Marta PLaster
Numer propozycji z dokumentu (od 1 do 28) lub "29" jeśli jest to nowa propozycja:
1 i 2 i 3
Komentarz / Uwaga / Propozycja:
Proponuję, żeby od razu wskazywać ile potrzeba na konkurs pieniędzy. Bo inaczej nic nie będzie albo urzędnicy się przestraszą, że chodzi nie wiadomo o ile. Jakaś realna kwota jest potrzebna.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych