Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

WYRAŹ ZDANIE

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
nazwaorganizatoraktywność
Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowal
Konsultacje społeczne projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kowal
komentarzy: 0
Gmina Kowal2021-06-01
2021-06-30
Projekt ustawy o ekonomii społecznej
Projekt ustawy o ekonomii społecznej wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania uzupełniające system funkcjonujących do tej pory mechanizmów i instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2021-05-25
2021-06-18
Archiwum konsultacji »
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych