Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

WYRAŹ ZDANIE

Tu znajdziesz dodawane przez użytkowników konsultacje dokumentów.
Sprawdź, kto i co aktualnie konsultuje. Aby wyrazić swoje zdanie,zaloguj się lub dołącz do serwisu.
Pokaż konsultacje graficzne
Nowa konsultacja
nazwaorganizatoraktywność
Konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego - rejon ul. 3-go Maja
Przedmiotem konsultacji jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedla Drwęckiego.
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Miejska Ostróda2021-11-30
2022-01-04
Konsultacje społeczne dot. Miejscowego planu zagospod. przestrzennego Kulig, Swiniarca Zajaczkowa
Konsultacje społeczne 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. msc Kuligi o pow. ok. 240 ha z obszarem chronionego krajobrazu oraz Natury 2000 - Uchwała nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, Gmina Grodziczno. Najwazniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - umozliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III - uporządkowanie ładu przestrzennego 2. Świniarc - pow. ok. 60 ha - Uchwała nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Swiniarc, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umozliwienie wprowadzenia funkcji mieszkaniowej i usługowej w przypadku budowy turbin wiatrowych - uporządkowanie ładu przestrzennego 3. Zajączkowo - pow. ok. 70 ha - obszar chronionego krajobrazu - Uchwała nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Zajączkowo, Gmina Grodziczno. Najważniejsze wyzwania i problemy planistyczne: - umożliwienie wprowadzenia uporządkowania zabudowy na terenie obszaru chronionego - umożliwienie wprowadzenia zabudowy działek o kl. III
źródło dokumentu
komentarzy: 0
Gmina Grodziczno2021-11-05
2021-12-06
Archiwum konsultacji »
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych