Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<4567891011121311415116>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8.4 Wysokość dotacji udzielanej w ramach Konkursu
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. zł do 200 tys. zł.
Proponowane brzmienie zapisu:
Proponowane wprowadzenie minimalnych kwot dotacji w każdym roku. W efekcie może dojść do sytucji, w którym IZ przekazywać będzie dotację na 1000 zł w pierwszym okresie 19 tys. w drugim i 20 tys. w trzecim. Wymagać to będzie złożenia trzech sprawozdań, a także ich rozliczenia i zaakcpetowania.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych