Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<111211314615316217118192012132223>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 12 ust. 2
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Dyrektor do udziału w panelu ekspertów zaprasza nie mniej niż 1/5 spośród wszystkich
ekspertów oceniających Wnioski
Proponowane brzmienie zapisu:
2. Dyrektor do udziału w panelu ekspertów zaprasza wszystkich ekspertów oceniających Wnioski

Postanowienie stanowi, że Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności do udziału w panelu ekspertów zaprasza nie mniej niż 1/5 spośród wszystkich ekspertów oceniających wnioski. Tymczasem zgodnie z § 15 ust. 1 Projektu Rozporządzenia, panel powinien być złożony ze wszystkich ekspertów oceniających wnioski.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
12.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Dyrektor do udziału w panelu ekspertów zaprasza nie mniej niż 1/5 spośród wszystkich
ekspertów oceniających Wnioski.
Proponowane brzmienie zapisu:
W panelu ekspertów powinni brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych - strony pozarządowej. To minimalny standard wprowadzony przez uodppiow. Nie jest nigdzie powiedziane w regulaminie, że eksperci będą przedstawicielami ngo - a w szczególności nie ma nigdzie powiedziane, ze 1/5 ekspertów biorących udział w panelu to będą przedstawiciele ngo. W efekcie może się zdarzyć, że w panelu nie będzie żadnego przedstawiciela ngo.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
pkt 12
Pierwotne brzmienie zapisu:
W przypadku, gdy różnica ocen dwóch ekspertów zewnętrznych przekracza 30% oceny
wyższej, wniosek jest dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta zewnętrznego.
Po dokonanej ocenie wniosek jest umieszczany na liście rankingowej na podstawie
średniej arytmetycznej dwóch najbliższych ocen lub, jeśli jest to niemożliwe, oceny
trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.
Proponowane brzmienie zapisu:
Używanie skali procentowej w przypadku tak niskiej całkowitej punktacji jest mało zasadne. Do trzeciej oceny trafią:
11-7 i poniżej
10-6 i poniżej
9-6 i poniżej
itd.

Brak zasadności kierowania tych wniosków do 3 eksperta. Brak zasadności kierowania do 3 eksperta Ofert, których ocena wyższa nie osiągnęła minimum 60% punktów - obaj z ekspertów uznali, iż oferta jest negatywna merytorycznie.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych