Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<161171819120321222312432512622728>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
15.1.6 i 15.2.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Brak spójności między zapisami 15.1.6 i 15.2.2.
Proponowane brzmienie zapisu:
Ryczałtowe rozliczenie dotacji nie jest możliwe i zgodne z 15.1.6 co wynika z ustawy o finansach publicznych. Niewykorzystana kwota dotacji zawsze podlega zwrotowi.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych