Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<123456789101112131>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 2 ust. 3-4
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi … zł.
4. Wnioski w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą generatora wniosków
dostępnego na stronie www.niw.gov.pl w okresie od … 2018 r., od godz. … do … 2018 r.,
do godz.  ...
Proponowane brzmienie zapisu:
n.d.

Brak określenia wartości środków przeznaczonych na konkurs oraz terminu składania wniosków powoduje, że nie jest możliwe dokonanie oceny tych postanowień.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych