Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<123456789101112131>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 5 ust. 1
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Przeznaczanie dotacji i czas trwania zadania
1. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących
zadań przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie:
a. wspieranie działań statutowych tych organizacji,
b. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich
dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania
i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Przeznaczanie dotacji i czas trwania zadania
1. Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących
zadań przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie:
a. wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego
b. wspieranie działań statutowych tych organizacji,
c. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich
dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania
i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Zgodnie z pkt 4, w ramach Priorytetu 3 PROO mediom obywatelskim oraz organizacjom strażniczym udzielane są dotacje na realizację zadań określonych w art. 88a, ust. 5, pkt. 2, 3 i 4 UoGH, a więc także na wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego (art. 88a ust. 5 pkt 2 UoGH). Proponujemy dodanie tej kategorii zadań również w punkcie 5.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych