Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<345678910111213114151>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.3 Limit wniosków w Konkursie
Pierwotne brzmienie zapisu:
6.3 Limit wniosków w Konkursie
Proponowane brzmienie zapisu:
Z zapisu wynika, że każda organizacja może być raz liderem/złożyć samodzielnie ofertę oraz dowolną liczbę razy partnerem (brak limitu pełnienia funkcji partnera).
W efekcie jedna organizacja może korzystać z dotacji wielokrotnie w ramach programu (raz jako lider, wielokrotnie jako partner), co spowoduje, iż środki trafią do mniejszej liczby organizacji - ograniczą dostępność do Programu. Tworzone będą fikcyjne partnerstwa tylko by mieć okazję na otrzymanie kolejnej dotacji. JEDEN dobrze napisany wniosek pozwoli jednej organizacji otrzymać dotację w ramach KILKU/KILKUNASTU projektów.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.2 8
Pierwotne brzmienie zapisu:
Porozumienie (umowa), o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik do wniosku.
Proponowane brzmienie zapisu:
Brak wzoru załącznika w konsultowanym Regulaminie.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych