Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1234561781910211212313>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
W ramach Konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jeden wniosek, każdy
kolejny wniosek złożony przez ten sam podmiot będzie traktowany jako złożony przez
podmiot nieuprawniony do udziału w Konkursie.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Usunięcie zapisu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Jakie jest uzasadnienie dla danego zapisu. Wsparcie jest doraźne i nagła potrzeba może pojawić się kilka razy w roku. Co więcej, brak zasadności aby złożenie wniosku w POMOC DORAŹNA wykluczało możliwość złożenia wniosku w ŻYCIE PUBLICZNE (i na odwrót).
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Podmioty uprawnione
Pierwotne brzmienie zapisu:
Uzupełnienie zbioru podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji o: spółdzielnie socjalne.
Proponowane brzmienie zapisu:
Uzupełnienie zbioru podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji o: spółdzielnie socjalne. Brak zasadności dla wykluczania ze zbioru "organizacji obywatelskich" podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne. Są to organizacje stanowiące element III sektora i powinny być dopuszczone do udziału w konkursie. Brak zasadności do dyskryminacji i wyłączania ich z katalogu podmiotów uprawnionych.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych