Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<234561781910211212313142>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
Proponowane brzmienie zapisu:
Ogłoszenie konkursu najwcześniej prawdopodobnie będzie w listopadzie, więc już nie będzie możliwości złożenia wniosku na 3 miesiące.
Co więcej - zarówno wsparcie doraźne czy życie publiczne, to wydatki incydentalne - ponoszone w ciągu kilku dni/maksymalnie tygodnia, więc trudno zrozumieć czas trwania zadania 3 miesiące.
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
8.2 Przeznaczenie środków Programu
Pierwotne brzmienie zapisu:
"Ze środków PROO finansowane będą jedynie działania mieszczące się w działalności statutowej Wnioskodawcy..."
Proponowane brzmienie zapisu:
"Ze środków PROO finansowane będą jedynie działania związane bezpośrednie z działalnością statutową Wnioskodawcy..."

Uzasadnienie:
Zgodnie z założeniami konkursu wsparcie ma być udzielane w dwóch schematach, z których schemat "pomoc doraźna" dotyczy "pokrycia wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)". Oznacza to jednak, że finansowane mają być zakupy, naprawy etc., które z zasady nie wpisują się w działalność statutową wnioskodawcy, ale bezpośrednio tej działalności dotyczą. Stąd bierze się propozycja przeformułowania tego fragmentu regulaminu.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych