Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<34561781910211212313142151>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić, że nie jest w stanie ponieść wydatku z innych
źródeł.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Usunięcie zapisu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Brak zasadności. Rozwój instytucjonalny, wsparcie doraźne czy uczestnictwo w życiu publicznym zawsze będzie można sfinansować z innych źródeł - choćby poprzez składki członkowskie/zrzutkę wszystkich członków.
Czy celem konkursu jest sfinansowanie tego na co organizacje nie mają pieniędzy, czy odciążenie organizacji tak by dzięki wsparciu doraźnemu z PROO mogły własne środki przeznaczyć na prowadzone działania.
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
8.6 Wydatki kwalifikowalne, pkt. 1
Pierwotne brzmienie zapisu:
Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek z (...) koncepcją rozwoju organizacji.
Proponowane brzmienie zapisu:
Wydaje się, że ten fragment regulaminu wprowadza w błąd, zwłaszcza, że w dalszej części (pkt. 9.3) wskazano, że zadaniem wnioskodawcy jest wskazanie "opisu rezultatów zaplanowanych działań". Dlatego proponuję rezygnację z tego elementu na rzecz sformułowania:
"Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek z (...) planowanym rozwojem organizacji wyrażonym w formie rezultatów zadania i rezultatów długookresowych dla organizacji wnioskującej."
Potrzeba odwołania do "koncepcji rozwoju organizacji" sugeruje konieczność posiadania takowej koncepcji sporządzonej w formie dokumentu.
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
8.6 Wydatki kwalifikowalne
Pierwotne brzmienie zapisu:
"Wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić, że nie jest w stanie ponieść wydatku z innych źródeł."
Proponowane brzmienie zapisu:
Wnioskodawca ma obowiązek wykazać, że nie jest możliwe poniesienie zaplanowanych we wniosku wydatków z innych źródeł.

Uzasadnienie:
Doprecyzowanie opisu.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych