Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROJEKT WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW NA LATA 2021-2027

Zapraszamy do zaopiniowania projektu Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Opinie o dokumencie prosimy przekazywać do 11 lipca 2022 r. na adres mailowy daria.sowa@mfipr.gov.pl. Dodatkowe uwagi szczegółowe lub spostrzeżenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu zgłaszania uwag na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej.
Organizator konsultacji: Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<67891011121314151611718>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Część dokumentu (rozdział / podrozdział / sekcja / pkt:
Rozdział 1. Cel i zakres wytycznych, pkt. 7)
Treść uwagi/treść proponowanego zapisu:
Jest:
"7) Do oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawartej w ramach projektu umowy w sprawie zamówienia, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się zawarciem umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją zapytania ofertowego, o którym mowa w sekcji 3.2.3, lub ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację."

Powinno być:
z wykreśloną częścią "ogłoszenia o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy", ponieważ angażowanie na umowę o pracę nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie:
Angażowanie na umowę o pracę nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia i wskazanie w tym punkcie wytycznych odwołania do ogłoszeń o naborze pracowników wprowadza zamieszanie.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych