Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA LATA 2015-2020

Program polega na wsparciu tworzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR” przez jednostki samorządu terytorialnego.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<223415617891011121132141>
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Paulina Paulina
Punkt, którego dotyczy uwaga:
V.4
Państwa uwaga / sugestia:
Sugeruję dodanie, że za funkcjonowanie placówek oraz utrzymanie miejsc odpowiada jednostka samorządu. Może działać w partnerstwie z organizacją pozarządową/podmiotem (O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
Uzasadnienie:
Stworzenie partnerstwa jednostki samorządu z NGO, będzie z korzyścią dla seniorów, ułatwi prowadzenie ośrodka, zagwarantuje wykwalifikowaną kadrę i możliwość pozyskiwania środków na dodatkowe działania. Zdecydowanie działania Klubów, domów mogą się łączyć z działaniami podejmowanymi w ramach Programu ASOS. gdzie mogą aplikować organizacje pozarządowe/ podmioty zgodnie z ustawą pożytku publicznym i wolontariacie
t.dominiak
Punkt, którego dotyczy uwaga:
pkt.3 ust.2)
Państwa uwaga / sugestia:
Powinno obowiązywać jedno kryterium a mianowicie 1/3 kosztu utrzymania
Uzasadnienie:
Jeżeli maksymalnym pułapem będzie np. w klubie 150 zł. dofinansowania do jednego miejsca miesięcznie to uwzględniając potrzeby zatrudnieniowe i koszty inne nie ma szans na fikcyjny zapis że pokrywamy do 1/3 kosztów. Jeżeli koszt 1 miejsca będzie 450 zł. miesięcznie to owszem. Jednakże policzmy sobie jakim budżetem wtedy dysponujemy. 10 osób w klubie x 450 zł. = 4500,00  . Standard minimum to 1 pracownik (opiekun?)na 10 osób oraz rehabilitant, dodajmy koszty energii, woda, środki czystości etc. i wychodzi nam kompletna fikcja - zatrudnienie na poziomie minimum krajowego...
Komentarze ogólne (4) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych