Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA LATA 2015-2020

Program polega na wsparciu tworzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR” przez jednostki samorządu terytorialnego.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<223415617891011121132141>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Paulina Paulina
Punkt, którego dotyczy uwaga:
3.
Państwa uwaga / sugestia:
O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi/ podmiotami (O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
Uzasadnienie:
Partnerstwo gwarantuje, lepszą jakość usług i możliwość pozyskiwania dodatkowych środków na aktywizację osób starszych np. ze środków programu ASOS.
Komentarze ogólne (4) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych