Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA LATA 2015-2020

Program polega na wsparciu tworzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR” przez jednostki samorządu terytorialnego.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<223415617891011121132141>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Barbara Pędzich Ciach
Punkt, którego dotyczy uwaga:
V. 1 Program  .polegać będzie na wsparciu tworzenia dziennych Domów "Senior-Wigor" i klubów "Senior -Wogor" przez jednostki samorządu terytorialnego  ..
Państwa uwaga / sugestia:
Program polegać będzie na na wsparciu tworzenia dziennych Domów "Senior-Wgor" przez jednostki samorządu i organizacje pozarządowe z Samorządów  , których strategie rozwoju pomocy społecznej
Uzasadnienie:
Podmiotami uprawnionymi do tworzenia Domów  , czy klubów powinny być też organizacje pozarządowe lub przynajmniej Samorząd mógłby mieć możliwość zlecenia w ramach programu tego zadania organizacji pozarządowej  . Nie wszystkie samorządy maja zasoby oraz potencjał merytoryczny do tworzenia tego typu przesiedzieć szczególnie w małych Gminach, co możne spowodować ze w małych gminach tam gdzie tego typu przedsięwzięcia są potrzebne samorząd się na nie nie zdecyduje, organizacje pozarządowe szczególnie lokalne są blisko ludzi często są to organizacje właśnie seniorów  , one mogły by być realizatorami też w partnerstwie z JST. takie rozwiązania daje większy wachlarz możliwości w zależności od warunków i możliwości w Gminie.
Komentarze ogólne (4) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych