Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).
Organizator konsultacji: Ministerstwo Gospodarki
Do końca konsultacji pozostało:

<
wybierz stronę dokumentu:
<12394567389101112131
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
"Odsetek dokumentów, do których organizacje pozarządowe złożyły uwagi w trakcie konsultacji" - miło czyta się tekst, z którego taka przebija wiara w aktywność organizacji pozarządowych w kwestii konsultacji dokumentów strategicznych.
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Nawet Piłat znalazł swoje miejsce w "Credo", ale z całym szacunkiem dla ekspertów - skoro nie ma tu nazwisk osób, które nad założeniami Programu pracowały, to obecność obu nazwisk budzi dziwne odczucia.
Marta PLaster
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Wskazana analiza i plan to najlepsze co można zrobić - potrzebujemy w NGO natchnienia i podpowiedzi, co się dzieje, co można robić, jak robią inni etc.
Pomysł na punkt kontaktowy jest też bardzo dobrym pomysłem!
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych