Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).
Organizator konsultacji: Ministerstwo Gospodarki
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<12394567389101112131>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Cele godne poparcia, wyglądają na przemyślane, oby się udało je zrealizować. Ciekawe, kto wszedł do zespołu przygotowującego założenia. Bo to chyba nie było tak, że napisali to sami urzędnicy.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych