Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).
Organizator konsultacji: Ministerstwo Gospodarki
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<12394567389101112131>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
To dobry pomysł, aby w MG był ktoś, kto pomoże odnaleźć urzędnika, z którym o interesującym mnie zagadnieniu mogę bezpośrednio porozmawiać. Samodzielne poszukiwanie bywa trudne. Ten system oznacza jednak, że ów ktoś dobrze zna nie tylko swój, ale także inne departamenty.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych