Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1211314615316217118192012132223241>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
13
Pierwotne brzmienie zapisu:
Wnioskodawca może w każdym czasie aż do podpisania umowy wycofać wniosek.
Decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w ramach Programu należy niezwłocznie
przekazać NIW za pośrednictwem Generatora Wniosków.
Proponowane brzmienie zapisu:
A czy w umowie nie będzie możliwości jej rozwiązania za porozumieniem stron?
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych