Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<561781910211212313142151163173>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
1. Wniosek jest adekwatny w odniesieniu do Celów Programu i potrzeb Wnioskodawcy
2. Zaplanowane działania są spójne ze sobą i z Celami Programu
3. Działania mają istotny wpływ na sytuację organizacji
4. Zaplanowane działania są możliwe do realizacji, a Wnioskodawca nie ma możliwości
pokrycia kosztów z innych źródeł
5. Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działa
Pierwotne brzmienie zapisu:
1. Wnioskowane wsparcie wynika z uzasadnionych potrzeb wnioskodawcy i przyczyni się do jego rozwoju instytucjonalnego.
2. Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działa
Proponowane brzmienie zapisu:
Brak zasadności dla 5 kryteriów. 1-3 tak naprawdę mówią o tym samym. Jeżeli 1 nie jest spełnione to i 2 i 3 - nie.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
c,d
Pierwotne brzmienie zapisu:
Brak zasadności dla punktów c i d we wniosku. (Co więcej we wzorze wniosku nie przewidziano miejsca do opisu rezultatów!!!!).
Proponowane brzmienie zapisu:
Jaki jest sens opisywania działań i rezultatów w przypadku wniosku na 1000 zł na zakup drzwi do siedziby organizacji. Wystarczy opis sytuacji/uzasadnienie i kalkulacja kosztów.
Tak samo przy wniosku na uczestnictwo w konferencji (bilety, opłata wpisowa) - jaki jest sens sztucznego opisywania działań (rejestracja na konferencję, organizacja transportu, uczestnictwo itd.) czy rezultatów - będzie to powtórzenie opisu potrzeb.
Nie są to dotacje na PROJEKTY a na DORAŹNE WSPARCIE.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych