Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<6178191021121231314215116317318>
przejdź do strony:  
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 1 i 3
Pierwotne brzmienie zapisu:
1. Oceny formalnej wniosku dokonuje NIW.
3. Oceny merytorycznej wniosku dokonuje NIW.
Proponowane brzmienie zapisu:
Postanowienia, tak samo jak odpowiadające im przepisy Projektu Rozporządzenia, są niezgodne z przepisami Rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z tym konieczne jest stworzenie innych reguł oceny merytorycznej. Uwaga została szczegółowo uzasadniona w stanowisku OFOP do Projektu Rozporządzenia.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych