Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 5 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 5 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie doraźne. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzór Karty oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<78191021121231314215116317318192>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
2. Lista, o której mowa w pkt 1, jest aktualizowana na bieżąco.
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Lista, o której mowa w pkt 1, jest aktualizowana każdorazowo w przypadku przyznania dotacji w ciągu 3 dni.
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis nieostry. To oznacza, w ciągu ilu dni od przyznania dotacji - 1-2-7-14? Jest to nieprzejrzyste.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji
Pierwotne brzmienie zapisu:
Dyrektor podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji
Proponowane brzmienie zapisu:
To oznacza, że Dyrektor może odmówić dotacji dla wniosku spełniającego kryteria formalne i merytoryczne, rekomendowanego do dofinansowania. Brak informacji o jakimkolwiek uzasadnieniu, a "Od decyzji Dyrektora Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.". To bardzo nieprzejrzyste.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10 ust. 12
Pierwotne brzmienie zapisu:
12. W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się trybu odwoławczego, ani od oceny
formalnej, ani od oceny merytorycznej.
Proponowane brzmienie zapisu:
zgodnie z postanowieniem, w ramach konkursu nie przewiduje się trybu odwoławczego, ani od oceny formalnej, ani od oceny merytorycznej. Po pierwsze, nie jest jasne czy takie postanowienie jest zgodne z Projektem Rozporządzenia, ponieważ nie zawiera on postanowień określających, czy trybu uproszczonego znajdują zastosowanie przepisy dotyczące trybu zwykłego dotyczące postępowania odwoławczego (na co wskazywaliśmy w pkt 10 stanowiska). Po drugie, ze względu na to, że maksymalna wartość dotacji w konkursie wynosi 10 000 zł, zasadnym byłoby przewidzenie możliwości odwołania się od wyników oceny.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych